Nytt musikktilbud på PANUA!

Nytt musikktilbud på PANUA!

PANUA  ligger på Wettre i Asker, og har siden 2015 jobbet med musikktilbud for mennesker med ulike bistandsbehov. I tillegg til de 4 gruppene som allerede holder til på PANUA, ønsker vi nå å starte…

PANUA  ligger på Wettre i Asker, og har siden 2015 jobbet med musikktilbud for mennesker med ulike bistandsbehov. I tillegg til de 4 gruppene som allerede holder til på PANUA, ønsker vi nå å starte enda et musikktilbud. Vi ønsker…