Musikkterapi


Musikkterapi


På PANUA har vi mange grupper og enkeltelever som øver. De fleste av gruppene har medlemmer som trenger et spesialtilbud enten fordi de har lærevansker Vi i PANUA  ønsker å se hvert enkelt individ som unikt, og gir således et tilbud som er spesialtilpasset for å fremme utviklingen på best mulig måte for hver enkelt elev. Alle er velkomne på PANUA. Prinsippet er i midlertidig det samme. Riktig undervisningsverktøy tilpasset hver enkelt elev samt hyggelig og trygg atmosfære.
Vi har lang erfaring i å finne gode undervisningsløsninger basert på elevens interesseområde og musikksmak.

Undervisningsmetoder

Vi benytter oss av mange ulike verktøy som blant annet tabulatur, akkordskjemaer, noter og internett. Fargekodesystemet som Ola Skaare utviklet for Dissimillis i sin tid er også i hyppig bruk på PANUA.

Instrumenter

Vi underviser Band/samspill foruten enkeltundervisning på gitar, bass, sang, piano/keyboard og musikkproduksjon/ Studio.


Musikk på dagtid


Nytt av året er et tilbud til de som har falt ut av skole eller yrkesliv og som trenger et lavterskeltilbud for å komme i gang og lette overgangen til etablerte aktiviteter som skole og jobb. Samarbeidspartnere her kan være NAV. BUP 1 og 2 linjetjenesten samt skolevesenet. PANUA er registrert som tiltaksarrangør og samarbeider med gården om varierte aktiviteter som fremmer helse og utvikling. Vi kan gi et individuelt tilpasset opplegg i form av musikkproduksjon, opplæring og praktisk musikkterapi, samtaler og andre helsebringende aktiviteter som fremmer tilfriskning.Et verdifullt vekstpotensial for deltageren


Vi baserer oss på praktisk bruk av musikkterapi der ulike instrumenter og musikkuttrykk settes i fokus. Det gis opplæring for de som ønsker det i alle kjente instrumenter som bass, trommer, keyboard og gitar, blåseinstrumenter og vokal.  Musikk påvirker aktiviteten i deler av hjernen slik at bevissthet og oppmerksomhet endres, noe som kan gi positiv konsekvens for behandling av psykiske plager. Gjennom musikk så aktiveres minner, og det kan oppstå behov for å bearbeide tanker og følelser. Samtaler er derfor også en naturlig del av behandlingen. Musikk er vekstfremmende og helbredende i kraft av seg selv, men den har også betydning kognitivt og psykodynamisk. Derfor kan musikkterapi være en unik åpning inn mot spontane følelser og tanker som erfaringsmessig kan gi et verdifullt vekstpotensial for deltageren.


Musikkundervisning INDIVIDUELT


Musikkundervisning GRUPPER