Panua Norge


Kultur til alle! Kultur gir helse!


Pascal Norges utfoldelsesarena har endelig blitt en realitet! Omtrent på dagen 5 år etter at Pascal Norge ble stiftet lød de første tonene fra utfoldelsesarenaen. Målet er å bidra til økt livskvalitet hos ulike utsatte og underprioriterte grupper mennesker gjennom fri utfoldelse innen musikk og andre kulturelle uttrykk. Utfoldelsesarenaen er et samarbeid mellom Pascal Norge, Skaare Musikk (Ola Skaare) og Tommy Huseth.

Det er stort behov for et slikt tilbud. Så langt er det Skaare og Huseth som jobber på utfoldelsesarenaen, men det vil etter hvert bli en større stab i takt med den kommende ekspensjonen. I tillegg øver musikkgruppa Real Trøkk fra Asker Kulturskole på Arenaen.