Om oss

Om OSSVi i PANUA ønsker å se hvert enkelt individ som unikt, og gir således et tilbud som er spesialtilpasset for å fremme utviklingen på best mulig måte for hver enkelt elev. Vi opplever stadig større pågang fra såkalte normaltfungerende elever og det er selvfølgelig veldig hyggelig. Alle er velkomne på PANUA. Prinsippet er i midlertidig det samme. Riktig undervisningsverktøy tilpasset hver enkelt elev samt hyggelig og trygg atmosfære.

 

Målet er å bidra til økt livskvalitet hos ulike utsatte og underprioriterte grupper mennesker gjennom fri utfoldelse innen musikk og andre kulturelle uttrykk.

Utfoldelsesarenaen er et samarbeid mellom Pascal Norge, Skaare Musikk (Ola Skaare) og Tommy Huseth. Det er stort behov for et slikt tilbud. Så langt er det Skaare og Huseth som jobber på utfoldelsesarenaen, men det vil etter hvert bli en større stab i takt med den kommende ekspensjonen. I tillegg øver musikkgruppa Real Trøkk fra Asker Kommunale Kulturskole på Arenaen.

Vi kan tilby tilpasset musikktilbud for grupper og enkelt-elever med utfordringer innen relasjons- og lærevansker og andre som ønsker et tilrettelagt kulturtilbud.

I tillegg har PANUA et tett samarbeid med Franziska Sakrisvold og sammen har de startet opp fritidstilbudene Kule Kråker og Sommergården. Dette samarbeidet fortsetter og sammen skal de nå starte opp Kreativt dagtilbud. Dette kan du lese mer om her på hjemmesiden.Ola Skaare


Skaare Musikk eies og drives av Ola Skaare. Han er musiker og har mer en 25 års erfaring med musikkundervisning for utviklingshemmede og andre utsatte grupper med relasjons- og lærevansker. Bl.a. som musikalsk ansvarlig m mer ved Dissimilis Kultur- og Kompetansesenter og gjennom den kulturelle spaserstokken med mer.

Skaare har i tillegg til i Norge, initiert musikktilbud for målgruppen i land som Cuba, Den Dominikanske Republikk, Sverige, USA, Lanzarote og Grand Canaria. Han har forelest ved Barratt Dues Musikkinstitutt, Hiak, Musikk – høyskolen i Malmø, CELAEE (internasjonal spesialped.-konferanse i Havanna), og avholdt en rekke kurser / Workshops om temaet tilrettelagt musikkopplæring.

Ved siden av å være musiker, skriver og produserer han musikk for seg selv og andre. Skaare er nestleder og en av initiativtakerne til organisasjonen av Pascal Norge.


Tommy Huseth


Tommy Huseth har lang praksis i arbeid med mennesker med ulike og sammensatte behov. Han har vært utøvende musiker og gitarist gjennom en årekke, og i kombinasjonen med utdaninngen som psykiatrisk vernepleier jobber han i skjæringspunktet mellom musikk, helse, terapi og undervisning.

 

Tommy er også aktiv innen lyd og musikkproduksjon, og har bred erfaring og kunnskap innen feltet. Gjennom fordypning i musikk og frekvensterapi og gjennom arbeid med ungdom, psykisk utviklingshemmede og andre ulike grupper, så er hovedfokuset individuell tilpassning og vektlegging av gode relasjoner.

Tommy Huseth har jobbet på Statens Senter For Barne og Ungdomspsykiatri. Han har også vært med i oppbyggingen av Psykisk Helse i Bærum Kommune. Han har tidligere jobbet som Fagkonsulent og kursholder i bedrifter og kommuner, og som lærer og veileder i ulike institusjoner. Tommy har spilt i band og musikkprosjekter i både innland og utland.