Dagtilbud


Dagtilbud


Fra høsten 2017 startet vi med tilbud til mennesker i Asker kommune og omegn som av forskjellige årsaker faller utenfor skole eller arbeid. Vi ønsker å kunne gi et individuelt opplegg til den enkelte ut fra de ressursene vi har på gården. Dette er et tilrettelagt dagtilbud, med fokus på kreative aktiviteter, friluftsliv, matlaging og arbeid på gården. Tilbudet er et samarbeid mellom Søndre Vettre gård og PANUA –  og det er en del av Inn på tunet tilbudet hos oss.


Mange års jobberfaring

Vi som jobber med dette har alle mange års jobberfaring med mennesker med forskjellige utfordringer. Vi utfyller hverandre godt både faglig og personlig.  I kraft av dette gir vi et profesjonelt og unikt tilbud. Med dette tilbudet ønsker vi å bidra til økt livskvalitet og sosialt funksjonsnivå for brukerne. Dette oppnås gjennom tilhørighet i en gruppe og mestrings opplevelser gjennom musikk, arbeid og fysisk aktivitet.

Ledere:

Ola Skaare
Tommy Huseth
Franziska Sakrisvold

Arbeidsoppgaver &

Musikkundervisning/lyd studio
Sesongbetont gårdsarbeid
Coaching
Friluftsliv, mosjon og kosthold
Bryggeri/pub


Gjøremål

Kafedrift/gårdsbutikk
«Frivillighetssentral»
Veiledning om kosthold, mosjon og livsstil
Matlaging