Lydstudio


Lydstudio


Lydstudioet på gården består av topp moderne komponenter for å kunne tilfredstille alle dagens krav til lydproduksjon. Vi har stort innspillingsrom med tilgang på alle instrumenter, mikrofoner og data i toppklasse. Størrelsen på innspillingsrommet gjør at vi kan ta i mot grupper og kor for flersporsopptak.  Vi baserer oss i hovedsak på bruk av MAC, Logic og Garageband som innspillingsverktøy.

 

PANUA Undervisning i lydstudio/ musikkproduksjon

Vi tilbyr opplæring i bruk og forståelse av lydstudio. Dette kan passe for de som har vært ute av arbeidslivet en stund eller av diverse årsaker har problemer med vanlig skolegang eller tradisjonelle undervisningsinstitusjoner. Musikkinteresse eller interesse for produksjon og teknikk er et krav. Undervisningen tar hensyn til ønske om produksjon av eget materiale.

Undervisningen er modulbasert og består av 4 deler:

MODUL 1

Introduksjon, mappestruktur OSX (mac), lydstudioet, tilkoblinger/ signalgang, miksebordet, digital lyd, produksjon software, Logic, lydbanker (samples) innspilling, redigering, nedmiks og mikrofonbruk.

MODUL 2

Videreføring av forrige modul, programmering i Logic, lyddesign, vignett, reklame, lydefekter, internett distrubisjon.

MODUL 3

Audioinnspilling (Innspilling av akustiske instrumenter som gitar, piano, vokal, romakustikk, lyddesign, bruk av effekter, softsynter, plugins, nedmix og mastring. Fra ide til ferdig produkt.

MODUL 4

Live PA lyd for musikk og teater, organisasjoner, Itunes, streaming, salg, mastering, identifisering av egenart og mulig spesialisering. Coathing i forhold til utviklingsmuligheter.


Musikk og elektronikk


Vi jobber med musikk og elektronikk, der et digitalt lydstudio er sentralt i arbeidet med å skape resultater. Studioet er også et middel til å dokumentere og gi et konkret resultat av de ulike arbeidene. Innspillinger og kreativ utfoldelse skapes glede og mestring som kan være generaliserende til andre arenaer i livet, eller som en yrkesvei i seg selv. Vi tilbyr derfor modulbasert undervisning i kjente programmer som Logic og Garageband.

 

Vi har topp moderne utstyr som er på høyde med de kjente studioer i inn og utland. Av utstyr så kan det nevnes: Anthelope og Quartet lydkort. Mac maskinvare. Hedd høytalere. Earthworks, Neumann og Anthelope mikrofoner. Rhodes og Nordpiano samt er variert utvalg av Backline og trommer.

 

Tekstskrivning på norsk og engelsk eller andre språk kon også inngå i språkopplæring for ulike typer elever eller som ett middel til Integrering og opplæring av fremmedkulturelle. Bruk av lyder, klanger, kompressorer og diverse programvarer inngår i opplæringen.